Konferensmöbler - tips om rätt möbler

Konferensmöbler

konferensmöblerKöp av konferensmöbler handlar lika mycket om att känna till sina potentiella kunders behov som att agera med framförhållning och utrymme för framtida förändringar i verksamheten. De tillställningar som arrangeras i din lokal kommer med stor sannolikhet att variera både i storlek och i vad som eftersträvas, så det blir viktigt att köpa konferensmöbler som kan användas till olika ändamål. Flera olika tillbehör blir aktuella när man tänker i sådana banor: en stor vagn eller två mindre vagnar kan bli ett nödvändigt tillbehör för att ta fram eller ta ut stolar och bord till och från konferensrummen vid varje tillfälle, gärna så tyst som möjligt då detta kan komma att ske i närliggande rum under konferensernas gång.

 

Konferensmöbler – konsten att anpassa sig.

Flexibilitet är således ordet man hela tiden bör tänka på vid valet av möbler som passar till konferensverksamhet. Storleken på arrangemangen kommer som sagt att variera, så den bästa idén är allt som oftast att införskaffa stapel- och hopfällbara stolar och bord, d.v.s. möbler som går att smidigt förvara eller lätt kan tas fram efter varierande behov och förutsättningar. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vilken typ av arrangemang som man förväntar sig hålla och införskaffa möbler efter denna kravbild. Men, vad är då de vanligast förekommande behoven vid konferenssammanhang?

Det är mer än bara rimligt att förvänta sig att föredrag kommer att hållas i företagsevenemang. Att indelning i mindre arbetsgrupper kommer att ske är nästan en lika given del i sammanhanget. Det ter sig således endast naturligt att vara förberedd för detta samt, till exempel, på den tekniska utrustningen som oftast används i sådana fall: ett litet högre bord för föredragshållarna, kanske en scen; tillbehör som stativ, kanske även plats för olika uttag till datorer och dyl. (projektor, nätverk, etc.)? Vad det än handlar om så är den övergripande tanken här att man bör vara beredd på föränderliga situationer.

Tillbehör: skalbarhet och stilvariationer – modultänk!

När du tänker på hur konferensmöblerna kommer att disponeras är det också viktigt att utöver lokalens dimensioner även tänka på detaljer som benutrymme för åhörare eller olika bordsplaceringar för arbete i mindre grupper. Är runda konferensbord kanske något för din lokal? Vad du än väljer så är målet att deltagarna ska ha det så behagligt som möjligt för att kunna fokusera på föredragen och/eller uppgifterna.

Storleken på evenemangen varierar nog, så det kan som sagt vara bra att kunna variera de olika uppläggen, som t.ex. att ta ut fler alternativt färre konferensstolar och bord efter behov. Är lokalen så pass stor att den kan rymma en scen? Då kanske en fällbar portabel scen kan vara aktuell. Då de arrangerade evenemangen kan öka i storlek med tiden är det alltid bra att ha lite framförhållning vid alla inköp och se till att de går att kombinera. Tänk på den nyss nämnda scenen: efter några lyckade tillställningar kanske du vill utöka dess storlek. Då finns ofta möjlighet för många modeller att koppla ihop och lägga till ytterligare modul. Vi kan rekommendera företaget AZ Design när du skall köpa möbler för konferensen. Tänk alltid på skalbarhet när du väljer dina möbler och tillbehör för konferenser!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *